Valikko Sulje

Rekisterinpitäjä 

Nimi: Zadie

Y-tunnus: 3155077-7

Osoite: Finnentie 15 A 11

Postinumero: 36200

Postitoimipaikka: KANGASALA

Puhelinnumero: 045 841 7101

Sähköpostiosoite: jaana.joensuu@zadie.fi

 

Rekisteriasioita hoitava henkilö

Yritys: Zadie

Nimi: Jaana Joensuu 

Osoite: Finnentie 15 A 11

Postinumero: 36200

Postitoimipaikka: KANGASALA

Puhelinnumero: 045 841 7101 

Sähköposti: jaana.joensuu@zadie.fi

 

  1. Tietosuojavastaava

Yritys: Zadie

Nimi: Jaana Joensuu 

Osoite: Finnentie 15 A 11

Postinumero: 36200

Postitoimipaikka: KANGASALA

Puhelinnumero: 045 841 7101

Sähköposti: jaana.joensuu@zadie.fi

Rekisterin käyttötarkoitus 

Kerättäviä henkilötietoja käytetään: 

Asiakassuhteiden ylläpitämiseen. 

Tietojen keräämisen ja käsittelyn peruste

Asiakkaan tietoja kerätään ja käsitellään asiakkaan suostumuksella, tai asiakkaan kanssa tehtävän sopimuksen täytäntöön panemiseksi.

Rekisterin tietosisältö 

Yrityksen nimi, Y-Tunnus, Yrittäjän nimi, Sähköpostiosoite, Puhelinnumero

Tietojen säilytysaika

Henkilötiedot säilytetään niin kauan, kun niitä tarvitaan asiakkaan kanssa tehtävän sopimuksen täytäntöönpanemiseksi tai asiakaspalvelun kehittämiseksi.

Säännönmukaiset tietolähteet 

Rekisteriin kerätään tietoja: 

Henkilöltä itseltään. Viranomaisen pitämistä rekistereistä lain sallimissa rajoissa (esim. ytj.fi). 

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle 

Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta yrityksen ulkopuolelle. Osa yrityksen käyttämistä ulkopuolisista palvelun- tai ohjelmistontarjoajista saattavat säilyttää tietoja EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolella.

Rekisterin suojaus 

Tiedot siirretään SSL-suojatun yhteyden ylitse. 

Sähköiset tiedot on suojattu palomuurilla, käyttäjätunnuksin ja salasanoin. 

Tietojen käyttöoikeus on vain niillä rekisterinpitäjän palveluksessa olevilla henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään.

Automaattinen päätöksenteko

Automatisoituja yksittäispäätöksiä (EU:n tietosuoja-asetuksen artikla 22) ei tehdä.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilötietorekisteriin on talletettu. Kirjallinen tarkastuspyyntö tulee lähettää allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

Tarkastusoikeus on maksuton enintään kerran vuodessa toteutettuna.

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisten tai vanhentuneiden tietojen oikaisua tai poistamista tai tietojen siirtoa järjestelmästä toiseen. Hänellä on myös oikeus rajoittaa tai vastustaa tietojensa käsittelyä EU:n tietosuoja-asetuksen artiklojen 18 ja 21 mukaisesti.

Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa aiemmin antamansa suostumus tietojen käsittelylle tai tehdä henkilötietojensa käsittelyyn liittyvistä seikoista valitus valvontaviranomaiselle.

Rekisteröidyllä on myös oikeus kieltää tietojensa käyttö suoramarkkinointitarkoituksiin.